March 11th, 2019

Герца-найменший райцентр найменшого району найменшої області України

 Згідно дослідження відомого історика W. Kerbach з 1989 року, назва Герца у міфологічному значені можна віднести до слова «Херц», що у перекладі від давньоєврейського означає «Рідна мати» або «Земля – годувальниця».
Офіційно в документах значиться, що в 1437 р. місцевість була придбана, як приватна власність паном Херц. Майже до кін. XVIII ст. Герца була феодально-залежним містом і лише у 1732 р. переходить до розряду торгового містечка. У 1775–1777 рр. Герца була окупована австро-угорськими військами, але з 1777 р. знову переходить у володіння Румунії. У цьому ж році місто набуло статусу крайового центру Чернівецького краю, що стало поштовхом для розвитку, заселення та благоустрою міста.
4. Герца (16)
Collapse )